Intraflektie

In Breda heeft zij samen met drie collega’s een praktijk voor trauma gerelateerde vraagstukken: het centrum voor identiteitsontwikkeling

 

IntraFlektie is ontstaan uit een samenwerkingsverband met collega’s. Ze zijn allen opgeleid in de traumaverwerkingsmethode die door Franz Ruppert is ontwikkeld en in Nederland nu bekendheid krijgt onder de naam Interactieve Zelf Resonantie (IZR©). De uitgangspunten van deze methodiek zijn gebaseerd op erkende hechtings-en traumatheorieën. De eigen ervaring met deze methodiek en inmiddels ook de ervaringen van vele cliënten, laten zien dat je los kunt komen van hetgeen waar je in vast zit. Er is niet alleen hoop, beweging is mogelijk.

Een opstelling brengt je…
… inzicht in onbewuste en overgenomen patronen en drijfveren
… toename van zelfinzicht
… versterking van autonomie en zelfvertrouwen
… zelfheling door het ervaringsgerichte karakter

Het nut van een opstelling doen

Je leven wordt enerzijds beïnvloed door de relatie die je met jezelf hebt en anderzijds door je relatie met je omgeving. De manier waarop je je verhoudt tot jezelf en/of je omgeving kan een voedingsbron van voldoening en tevredenheid zijn of een smeltkroes van frustratie en onmacht. Een positieve relatie met jezelf en je omgeving zorgt ervoor dat je kunt groeien en ontwikkelen!

Een opstelling doen met het verlangen (ook wel interactieve zelf-resonantie genoemd) vertrekt vanuit jouw verlangen en geeft inzicht in je innerlijke structuur. Een verlangen is iets dat je nog niet hebt gerealiseerd, maar waarvan je verwacht dat het vervulling brengt. Wat maakt dat je je verlangen wel kent en kunt verwoorden maar nog niet kunt realiseren? Door de opstelling krijg je inzicht in onbewuste drijfveren, die bepalend zijn voor je gevoelens en gedrag. Deze methode houdt in dat elk verlangen naar verandering, elke poging tot zelfreflectie of elke inzichtsvraag die je hebt, wordt geformuleerd in de vorm van één enkele zin.