Vergoedingen

Ieder mens heeft recht op het voeren van de eigen regie over zijn of haar leven, zorg en ondersteuning. Dat is het uitgangspunt van Het Nieuwe Inzicht. Met een Persoonsgebonden budget (pgb) is dit goed mogelijk. Een pgb is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Denk aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met een pgb ben je in principe vrij om zelf je zorgverlener te selecteren en in te huren.

 

Wie kan van een pgb gebruik maken?

Iedereen die vanwege een beperking of aandoening meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Je inkomen of vermogen is niet van belang. Een aanvraag van een pgb is wel aan een aantal voorwaarden verbonden.

 

Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl en www.pgb.nl.